Jak zjistit, co je
uvnitř stroje.

Rozložit, otevřít, 

vybarvit, složit.

V horku číhají

ozubená kola.